Y gorau Newydd Top

Newydd

Gêm Gêm Gwisgo Dywysoges Kawaii  ar-lein
Gêm Gwisgo Dywysoges Kawaii
Gêm Ysbyty Juliet  ar-lein
Ysbyty Juliet
Gêm Trafferth gardd y Dywysoges Juliet  ar-lein
Trafferth gardd y Dywysoges Juliet

Gemau Princess Juliet

Gêm Trafferth gardd y Dywysoges Juliet  ar-lein
Trafferth gardd y Dywysoges Juliet
Gêm Gêm Gwisgo Dywysoges Kawaii  ar-lein
Gêm Gwisgo Dywysoges Kawaii
Gêm Ysbyty Juliet  ar-lein
Ysbyty Juliet
Gêm Llwytho

Pwy yw lle, ac rydym yn chwarae Juliet

Mae merched sy'n archebu ffrind gorau – byth yn gadael i chi i lawr, rhoi cyngor, yn achlysur i fyfyrio, chwerthin a galaru, yn agor gyfrinach, yn galw ar daith. Dim ond y rhai sydd wrth eu bodd i ddarllen a gemau i chwarae Juliet, bydd yn deall y harddwch y hwyl gameplay.
Yn ystod y gêm Dywysoges Juliet, byddwch yn cael eich hun mewn stori tylwyth teg go iawn. Un cymeriad mynd i ddwylo llyfr dirgel yr Oesoedd Canol, pan fydd y twrnameintiau mwyaf poblogaidd yn hwyl, ac mae'r merched yn gwisgo ffrogiau hir. Cyn gynted ag y Juliet cyffwrdd clawr fel twndis dros dro nyddu, tynnu hi rhwng brenhinoedd a marchogion.
Yn gyntaf, Juliet yn ofnus, ond yn fuan yn dod i arfer i, ac roedd yn chwilfrydig. Ystyried gwahanol bynciau, mae hi'n agor cist paentio sydd wedi dod o hyd i goron unigryw. Nid yw'n ymwrthod â'r demtasiwn, mae hi'n rhoi cynnig arni, ac yn troi yn syth i mewn i dywysoges.

yn hwyl i chwarae a gyda'r defnydd o

Dylai fod yn y dyn i gael y teitl fel y mae balchder chwyddedig, ond nid yw ein arwres. Gemau ar gyfer merched tywysoges Juliet mewn nifer o sefyllfaoedd yn dangos nad yw'n ofni i weithio, ac yn dal i gael amser i ddysgu pethau a ddylai fod yn berchen ar unrhyw berson Crowned. Ag ef, byddwch yn:

Yn raddol, mae popeth

Y mwyaf cyffredin a phoblogaidd gemau tywysoges Juliet ddianc. Peidiwch â bod mewn coedwig ger y deyrnas byddai trolio cyfrwys raschudesno. Ond yr wyf yn mynd i mewn i'r arferiad herwgipio dweller coedwig thywysogesau, a Juliet wedi dod yn hoff bwnc o'i. Ef ei rhoi dan glo yn y carchar, mynd i mewn i'r system garthffosiaeth, y tŵr neu ar ynys bellennig. Maent yn dechrau i ymosod ar y ferch a gwahanol angenfilod môr, ei dal yn ei allu ef. Fodd bynnag, gallwch ddod o hyd i ffordd allan ym mhob man, a Juliet yn gofyn i chi am help. Dewch o hyd i'r eitemau a dod o hyd i ddefnydd ar eu cyfer.
Arall gêm Princess Juliette am ddim byddwch yn cael eich rhyddhau ar y gwahoddiad bêl brenhinol. Ond mae'r arwres wedi penderfynu paratoi ei hun iddo ef y castell ac yn awr glanhau yr ystafell yn eu dal cathod bach pryfoclyd, pobi cacen, paent ac yn dewis ar gyfer gwisg digwyddiad mor bwysig. Bob cyfeiriad Princess Juliette gêm ar gyfer rhad ac am ddim ac felly deniadol. Ar ôl gacen hufen godidog yn barod, a hyd yn oed haddurno gyda ffrwythau a eisin llachar, ac ar y waliau hongian lluniau, mae'n amser i feddwl am gerddoriaeth. Dylai Princess yn gallu chwarae y piano, a byddant yn dysgu rhai gwersi defnyddiol. Chwarae drwy wasgu'r bysellau hawl i gael y ringtones.
Mathemateg er nad oedd ei gynnwys yn y rhestr o sgiliau sydd eu hangen o thywysogesau, ond mae ein tywysoges – merch modern, ac eisiau gwybod popeth. Dyma rai enghreifftiau i'ch helpu i ddysgu i adio a thynnu rhifau syml.
Bydd mwy o gemau ar gyfer merched yn cael arwres Juliet gofal meddygol am ddim. Am ei bod yn achos gweithgar iawn o gael anaf. Ymddangos meddyg os Juliet brathu gan wenynen; Mae hi'n rasshiblas sglefrio pen-glin; neu'r ffliw. Pan adfer iechyd, gallwch fynd i chwilio am drysor môr-leidr. Ac mae'r môr-leidr yn dal i fod yr un trolio sy'n kidnaps ei gyson. Ond gallwch trechu'r, os cânt eu defnyddio'n ddoeth awgrymiadau. Gofynnir i chi ar ddechrau'r gêm i nodi eich oedran. Mae nifer y tomenni, y lleiaf chi fynd yn hyn. Drwy reoli'r llygoden, byddwch yn perfformio tasgau, eto ni yn gallu cael cist o ddarnau arian aur. Ac yna bydd y antur fod yn falch i eistedd yn dawel â gwialen bysgota ar y lan.