Gwisgwch
Celebrities
Steil gwallt
Pos
Skill
Gemau Ar-lein
Gweithredu
Ffasiwn
Syml
Musical
Princess
Dinas
Gangnam Arddull
Y gorau Newydd Top

Newydd

Gêm Dawnsio yn y Jig-so Moonlight ar-lein
Dawnsio yn y Jig-so Moonlight
Gêm Dawns Meme ar-lein
Dawns Meme
Gêm Ffasiwn Dawnsio Stryd 2 ar-lein
Ffasiwn Dawnsio Stryd 2
Gêm Dawnsio Stryd BFF ar-lein
Dawnsio Stryd BFF
Gêm Dywysoges Dab ar-lein
Dywysoges Dab
Gêm Tan yr Dywysoges ar-lein
Tan yr Dywysoges
Gêm  ar-lein
Gêm  ar-lein
Gêm Nina Ballet Star ar-lein
Nina Ballet Star

Gemau Dawnsio

Gêm Dywysoges Dab ar-lein
Dywysoges Dab
Gêm  ar-lein
Gêm Ffasiwn Dawnsio Stryd 2 ar-lein
Ffasiwn Dawnsio Stryd 2
Gêm Dawnsio Stryd BFF ar-lein
Dawnsio Stryd BFF
Gêm Tan yr Dywysoges ar-lein
Tan yr Dywysoges
Gêm  ar-lein
Gêm Dawns Meme ar-lein
Dawns Meme
Gêm Nina Ballet Star ar-lein
Nina Ballet Star
Gêm Dawnsio yn y Jig-so Moonlight ar-lein
Dawnsio yn y Jig-so Moonlight
Gêm Llwytho
Y gallu i ddawnsio - a yw'r gallu i symud yn osgeiddig i'r gerddoriaeth.Ers yr holl gerddoriaeth yn wahanol, yna bydd y dawnsfeydd yn wahanol o ran rhythm a symudiad.Gallwch ddawnsio mewn pâr, gyda grŵp neu unigol.Felly, a elwir yn "faled", yn rhoi naws cerddoriaeth meddal a partner.Ond nid yn unig y gall dawns araf cael eu paru.Gall Duo yn y grymoedd sy'n gyrru'r ddweud gan y corff y stori gyfan - er mwyn datgelu y trychineb, straen sefyllfaoedd doniol,, ymddygiad ymosodol yn dangos ei chael yn anodd, gofid, neu wau stori ramantus.Mae'r ddawns yn cael ei ddefnyddio yn aml ar gyfer y diben hwn yn y ffilm a theatr, a ffilmiau Indiaidd yn enwog am eu cerddorol a chyfoeth o ddawnsio a chaneuon.Gall iaith y corff fod yn dweud, os ydych yn gwybod sut i'w ddefnyddio.Dawns - yn gelfyddyd hynafol.Yn y llwythau gwyllt gyda dawnsiau defodol yn dathlu gwyliau, gythreuliaid dawedog ac yn siarad â'r ysbrydion, gan achosi ddoctora weledigaeth dan sylw, ewch i mewn i trance.Mewn cymdeithas fodern mewn angen Zhe net, a phobl y byd gwareiddiedig yn gyfarwydd i feddwl yn rhesymegol, wedi rhoi'r gorau i gredu yn dwyfol rhagluniaeth, ac mae'r dawnsfeydd yn buddsoddi synnwyr difyr iawn.Mae pobl ifanc yn arbennig o hoff o fynd i disgos a diddanu yno tan y bore ar gyfer cerddoriaeth dawns.Ond nid yw pobl hŷn yn amharod i ymestyn yr esgyrn ac yn trefnu iddynt am y noson sydd dros ... Mae'r cyfarfodydd hyn yn ar y llawr dawnsio - cyfle i gwrdd â phobl newydd ac o bosibl yn creu pâr.Dysgu sut i ddawnsio i ddysgu.Mae hyn yn Zhe celf, fel canu, tynnu lluniau neu chwarae offeryn cerdd.Nid ydych yn gallu troi ar y gerddoriaeth, a dim ond yn dangos dosbarth meistr.Ond hyd yn oed y rhai nad ydynt yn rhoi'r sacrament, yn dal o bryd i'w gilydd i ddawnsio pan fyddant yn cael hwyliau da.Gall hyn fod yn wrth lanhau y tŷ, neu pan nad oes neb yn gartref.Gallwch chwarae cerddoriaeth uwch ac yn symud fel y corff ei eisiau - nid edrych o gwmpas i chwilio am euogfarn neu chwerthin wirion.Rydym yn eich gwahodd at y golofn "dawns gêm", fel y gallwch ddysgu mudiad ffasiwn newydd, neu dim ond cael hwyl.Yn y gemau, byddwch yn dod o hyd i nifer o opsiynau o sut i ddawnsio mewn gwledydd gwahanol, neu fynd i'r disgo.Gallwch ddysgu i ddawnsio Pinocchio, panda, llygoden, ceffylau, draenogod, eirth, a hyd yn oed tarw.Siôn Corn yn dal y digrifwr a hefyd nid averse i adfywio hen, os byddwch yn ei helpu i chyfrif i maes sut i wneud hynny.Ar sioe wahanol nad yw pobl yn unig trafod eu problemau, cariad ac yn y blaen, ond hefyd yn cyflawni gwahanol dasgau a chymryd rhan mewn cystadlaethau, gan gynnwys cerddoriaeth a dawns fyw yn y lle olaf.Deillio o'i sêr ar y llawr dawnsio, ailadrodd yr holl sy'n cael ei ddangos yn y diagram maes chwarae a dod yn seren super.Mae pob dawnsfeydd yn cael eu gemau rhad ac am ddim ar-lein ar gyfer defnydd y cyhoedd.Ddiddanu eich hun a gwahodd eich ffrindiau i gael hwyl, ac yna dywedwch wrthym am y canlyniadau a gyflawnwyd gyda'i gilydd.Trafod sefyllfaoedd doniol a symudiadau bob amser yn hwyl, ac yn bositif - yn allweddol i mewn hwyliau da.Mewn ysgolion America yn dimau cheerleader yn boblogaidd iawn chwaraeon.Mae gan bob grŵp ei symudiad hunain, maent yn dod i fyny, ac yn sefyll ar y cyfwng hanner amser yn y gêm, cyn ac ar ôl hynny.Mae hon yn olygfa hardd, sy'n gofyn am hyfforddiant.Mewn rhai gemau, fe'ch gwahoddir i ddod yn un o'r merched, sy'n sefyll mewn sioe a dysgu beth ydyw - i fod yn boblogaidd.Mynd i'r dawnsio gemau i chwarae, rydych yn sicr o gael cyhuddiad o asbri a hwyl ar gyfer y diwrnod cyfan.Dysgwch symudiadau newydd a dangos nhw i ysgol ddawns.