Y gorau Newydd Top

Newydd

Gêm Dianc Tylluanod Gwrach  ar-lein
Dianc Tylluanod Gwrach
Gêm Dianc Masnachol  ar-lein
Dianc Masnachol
Gêm Tangram  ar-lein
Tangram
Gêm Inside Out Parti Pen-blwydd  ar-lein
Inside Out Parti Pen-blwydd

Gemau Inside Out

Gêm Inside Out Parti Pen-blwydd  ar-lein
Inside Out Parti Pen-blwydd
Gêm Tangram  ar-lein
Tangram
Gêm Dianc Masnachol  ar-lein
Dianc Masnachol
Gêm Dianc Tylluanod Gwrach  ar-lein
Dianc Tylluanod Gwrach
Gêm Llwytho

tristwch dorri pos

Mewn plant, yr holl emosiynau yn cael eu mynegi arbennig o ddifrifol. Os llawenydd yn gorlifo, tristwch os yw'n dagrau neu strancio o'r blaen. Mae pob methiant yn cael ei weld erbyn diwedd y byd, er ei bod yn hawdd i'w drwsio. Y gallu i reoli emosiynau, mae'n dal i fod yn un ysgol, ac un yn cael amcangyfrifon cyfatebol ar gyfer cyflawniad. Gemau Pos am ddim Bydd myfyriwr fod yn gyfarwydd gyda Riley – un ar ddeg ferch sy'n ymdrechu i gael rhagor o argraffiadau, atgofion am archebu. Mae'n defnyddio fersiwn o'r "tri mewn rhes", yr ydych yn gwybod yn dda iawn. Os felly, bydd y gêm yn hwyl ac yn ddiddorol, oherwydd bod y crewyr Toy dod o hyd i'r syniad gwreiddiol ar gyfer y plot.

Rhoi emosiwn a theithio i leoliadau

Er mwyn deall yn well ein hunain, mae'n rhaid i ni ddeall eu hemosiynau eu hunain, sy'n gwneud Riley, sydd yn gynhenid ​​mewn

Yn y gêm pos i chwarae ar-lein, bydd gennych fwy nag un noson, ar ôl 125 o lefelau, ystod gyfan o bosibiliadau a thasgau:

 

Fe welwch daith hynod ddiddorol i'r stiwdio o freuddwydion; gwlad lle mae popeth yn digwydd yn ôl ewyllys y dychymyg; ar yr ynys teulu. Bydd yna lefydd eraill sy'n edrych am swyddi diddorol a boddhaus â'r arwres, rydych yn sicr o gael.
Ers y fersiwn o'r gêm Pos Disney wedi ei adeiladu ar y syniad o dinistrio o wrthrychau union yr un fath oddi wrth y cae, gyda chymorth y saethau yn symud y nod a saethu. Peli Mae'r rhan fwyaf cyfrwys cuddio gyda lleoedd diarffordd, ond maent, hefyd, yn gallu cael drwy ddefnyddio'r bownsio. Gydag ychydig o ymarfer, a'r nod yn cael ei gyflawni – emosiwn a fydd guro y peli o'r un lliw.
peli Disney gêm Pos llawn o bethau annisgwyl, ac un diwrnod, byddwch fod ar lefel lle byddwch yn dod o hyd i ychydig o cistiau. Mae hyn yn fonws –, bywydau ychwanegol, a fydd yn helpu i ddal allan yn ystod dasg arbennig o anodd.
Cyfanswm Riley dri bywydau. Gadewch Nid yw naw fel cath, ond mae'n well nag un. Ond peidiwch â thaflu y rhodd honno, ac mae'n well i weithredu'n ddoeth i bwynt beryglus yw peidio â barhau i fod yn gollwr. Bywyd Wasted ei adfer yn raddol, ond bydd yn cymryd amser. Gallwch gael gyfarwydd â phob emosiwn, a ydych yn gwybod beth mae pob yn werthfawr. Er enghraifft, y llawenydd o Sunlight ac nid dim ond yn dod â lwc dda yn y teithiau. I arbed ynni, casglu sffêr melyn, a phan fydd yn ddigon i ymweld â'r arwres atgofion hapus. Ar gyfer llawenydd yn dilyn dristwch – Nid yw teimlad ysgafn iawn, ond mae'r un mor bwysig. Cyffwrdd emosiwn hwn i'r ardaloedd yr ydych yn eu rhoi ar cymylau glas. Nawr gallwch weithio wedi dwy synhwyrau, a bydd y gweddill yn cael ei gysylltu wrth iddo basio.

prynu Defnyddiol gleiniau Disney Pos

Mae yna chwaraewyr sydd bob amser yn defnyddio'r cyfle i gael mwy, hyd yn oed os mae'n ofynnol iddo dalu. Opsiynau talu ar gyfer ychwanegiadau gameplay ddarperir Inside Out. Yn gyntaf, mae'n rhaid i chi brynu gêm arian cyfred – crisialau, go iawn. Maent yn caniatáu i chi i gaffael ychwanegiadau defnyddiol, gan agor cyfleoedd newydd.
Er enghraifft, mae'r cyrchwr pinc, a pho hiraf y maent yn cymryd yn anelu at grŵp o beli yn haws. Ac os ydym yn gwneud cais atgofion rosy, gall fod yn amser i dorri mwy o beli yn y cyfeiriad a ddewiswyd. Gallwch hefyd brynu hawl un-amser nad i ddewis un o'r ddau emosiynau, a phedwar.
Chwaraewyr newydd-ddyfodiaid a ddyrannwyd yn rhad ac am ddim i brynu ychydig o grisialau o ychwanegiadau, ond yna rhaid i fuddsoddi eu harian eu hunain yn y lle cyntaf.
Rhwystrau hefyd yn ddiddorol: "stupor" rhewi y gwrthrychau agosaf; atgofion llwyd yn diflannu, os byddwch yn torri'r peli cyfagos.