Neidio
Chwilio am eitemau
Sgïo
Skill
Eitemau Casglu
Gemau Ar-lein
Gweithredu
Siôn Corn
Gaeaf
Syml
Snowball
Dod o hyd i eitemau
Tricks
Y gorau Newydd Top

Newydd

Gêm Arwr Snowboard  ar-lein
Arwr Snowboard

Gemau Snowboard

Gêm Arwr Snowboard  ar-lein
Arwr Snowboard
Gêm Llwytho
Humanity, datblygu, yn gyson yn ceisio darostwng yr elfennau naturiol.Gall fod yn technegau ymosodol - reoli'r tywydd, gwlyptiroedd sychu, newid cwrs y breichiau sianel, y môr artiffisial ac yn y blaen.Camau o'r fath yn arwain at ganlyniadau, ac rydym yn teimlo y negyddiaeth y camau hynny - aeafau annormal cynnes, hafau poeth, tyllau osôn a ffenomenau eraill.Ond gall fod cystadleuaeth modd yn eithaf tawel gyda natur, sy'n cael ei fesur gan y bobl fel hi, gan ddangos ei hun mai ef yw'r bos ar y ddaear ac mae'n gyd ar gael.Goresgyniad y nefoedd, y dyfnder a chopaon mynyddoedd - yw'r ffyrdd mwyaf cyffredin ac yn beryglus i brofi eu sgiliau a'u doniau.Un cam anghywir, a bod y person cosbi am eu balchder, ond y tu ôl iddo yn newydd dewr, dim llai argyhoeddedig o'u profiad eu hunain a cheisio o adrenalin.Mae hynny adrenalin wedi dod yn gyffur modern sy'n cymryd unrhyw garcharorion waeth na synthetig.Dylai fod yn amser i brofi y ewfforia ar ben y mynydd, ar ddyfnder y môr, neu yn y rhydd-fel y bo'r angen, ac ni fydd dim yn cadw pobl rhag ceisio deimlo yr emosiynau eto ac eto.Hyd yn oed yn wyneb y dyn yn canfod ffordd o gael profiad teimladau cryf, neidio oddi ar bont gyda band elastig, awyren gyda pharasiwt, gwneud triciau ar feic, sefydlu rasio nos mewn ceir, gwneud parkour, ac yn y blaen.Ond pan fyddaf eisiau gwneud rhywbeth anarferol, mae'n rhaid i ni symud i ffwrdd o'r amgylchedd traddodiadol, gan adael yr ynysoedd, syrffio a deifio, ac mae'r mynyddoedd i goncro y copa, gan ddringo arno neu lithro i lawr ar snowboard neu skis.Pwy sy'n byw yn agos at leoedd gwych o'r fath, bydd, bob amser yn dod o hyd i amser a chyfle ar gyfer chwaraeon eithafol.Mae'r gweddill yn unig yn gorfod aros ar gyfer gwyliau a gwyliau, i fynd ar daith.Ac nid i fod mor drist oedd aros, rydym yn awgrymu agor gêm snowboard ac ymarfer corff rhithwir ar y cyflymder o dras, ac i ymarfer driciau newydd.Fel yn y efelychwyr snowboard presennol ei gwneud yn ofynnol cydymffurfio â'r holl reolau o yrru.Hyd yn oed os ydych yn unig penderfynu i gael hwyl, ni allwch adael fy wyliadwrus i lawr, neu dan orchudd eira cyrch ar graig neu log, ac nid dim ond yn disgyn i lawr ac efrydd.Snowboarding yn beryglus, ac felly nid yw'n argymell ar gyfer dechreuwyr mynd yn unig, hyd yn oed ar gyfer y llwybr symlaf.Digwyddiadau chwaraeon ei gwneud yn ofynnol nid yn unig sglefrio, ac yn perfformio driciau hanfodol a osodir gan y rheolau y rhaglen.Gêm eirafyrddio realistig iawn yn ffyddlon ailadrodd gwir ofynion y gamp, ac ni allwch eu hosgoi.Ond dyna holl log - i deimlo fel athletwr, i oresgyn yr anawsterau ac yn ceisio ennill.Gemau mini hefyd yn gynnyrch difyr iawn.Gadewch i ni dybio bod y broses yn symlach ychydig, ond gall yr amrywiaeth o bynciau yn dewis gemau gyda hiwmor, sy'n ychwanegu at y "plus" yn y pwnc.Hysbys i chi nad yw'r Yeti yn peidio â gwatwar y pengwiniaid, ond maent yn un ar ôl y mynydd arall.Er bod y anghenfil eira yn mwynhau ei cyfrwys, pengwin dewr i achub ei ffrindiau o gaethiwed.Deftly snowboard rheoli basio gwddf, casglu pysgod wedi'u rhewi, tynnu allan o drwbl ac nid ydynt yn colli ffrindiau cydbwysedd.Gêm Snowboard gyda Simpsons yn oed yn fwy addawol gymaint o hwyl!Un Bart yn werth.Rhedeg ar snowboard, yn perfformio triciau a phwyntiau sgôr.Pwy arall yn naturiol yn ffitio i mewn i hyn?Wrth gwrs Siôn Corn!Mae'n dda gallu sefyll ar sgïo ac eirafyrddio, fel eira - mae'n ei elfen.Nid yw ei helpu i fynd y pellter mewn amser i blant wedi mynd heb anrhegion.